Het menselijk gelaat van de groene transitie


Bij Ørsted geloven we dat de groene transitie blijvende voordelen moet opleveren voor al wie ermee in aanraking komt, naast een positief effect op natuur en klimaat. Daarom ontwikkelen we, samen met de gerenommeerde Universiteit van Californië, een industrieel kader dat bedrijven helpt een blijvende en positieve impact op de hele samenleving te hebben met hun hernieuwbare energieprojecten.


De hernieuwbare energiesector staat op het punt de wereld te veranderen op een schaal en in een tempo die we sinds de digitale revolutie niet meer hebben gezien. Die revolutie moet de hele samenleving ten goede komen, en er tegelijkertijd voor zorgen dat de hernieuwbare energiesector de brede maatschappelijke steun krijgt die nodig is om een momentum te creëren - snel.

Een mensgerichte groene energie, wat bedoelen we daarmee?


Mensgerichte groene energie uitbouwen houdt in dat die een blijvende positieve sociale impact heeft op de mensen die erdoor beïnvloed worden. Kortom, het geeft meer terug aan de maatschappij dan het kost. Om de wereldwijde CO2-doelstellingen te halen, moeten we tegen 20301 het tempo waarmee hernieuwbare energie wordt uitgebouwd meer dan verdrievoudigen. Om dit ritme te kunnen volhouden, is het cruciaal dat de hernieuwbare energie-industrie waarde creëert voor mensen op de lange termijn.

Deze ingrijpende transformatie biedt kansen om de voordelen van hernieuwbare energie te delen met de lokale gemeenschappen, stabiele banen te creëren en eerlijke trainings- en opleidingsmogelijkheden te bieden aan de lokale beroepsbevolking.

[1] IRENA, 2023: World Energy Transitions Outlook.

Een universeel kader voor sociale impact


We starten een wereldwijde dialoog op met beleidsmakers en experts met een duidelijk doel: de positieve sociale impact van onze hernieuwbare energieprojecten op een duurzame manier garanderen op de plaatsen waar we actief zijn. In samenwerking met de Haas School of Business van de University of California in Berkeley zetten we de eerste stappen naar een gestandaardiseerde meting van een mensgerichte aanpak in onze projecten.

Met het opschalen van onze hernieuwbare energie-initiatieven, engageren we ons om hand in hand te werken met de gemeenschappen die uiteindelijk onze buren worden. Dit houdt in dat we ze betrekken bij onze plannen en de voordelen van onze projecten met hen delen.

Een groene transformatie die werkt voor mensen


Een voorbeeld is ons Wind Power Ready-programma, dat kandidaten rekruteert uit gemeenschappen waarin Ørsted actief is. Dit programma is opgezet samen met het Rowan College of South Jersey en andere overheids- en gemeenschapsorganisaties en heeft als doel om inwoners van Atlantic City in de staat New Jersey op te leiden tot windparktechnici. Met 'Wind Power Ready' investeren we in de mensen uit de omgeving van onze faciliteiten en pakken we historische ongelijkheden aan, terwijl we hen duurzame en goedbetaalde carrièrekansen bieden.

Groene energie moet iedereen ten goede komen, niet slechts een enkeling. Daarom willen we een snelle uitbouw van hernieuwbare energie die niemand achterlaat.

Een groene transformatie die werkt voor mensen

Om een wereld te creëren die volledig draait op groene energie, moeten we een energie-infrastructuur bevorderen die ten goede komt aan de samenleving.