Over ons

Wereldwijde ervaring, lokale expertise


Ørsted is een bedrijf voor duurzame energie dat concrete actie onderneemt om aan een wereld te bouwen die volledig draait op groene energie. Bij Ørsted is het onze ambitie om tegen 2040 in onze hele waardeketen een netto CO2-voetafdruk van nul te hebben. We willen het voor anderen mogelijk maken om even grote veranderingen door te voeren, zodat we samen kunnen werken aan een groene toekomst.


Al dertig jaar helpen we landen in hun energietransitie en om hun hernieuwbare energiedoelstellingen te halen. België streeft ernaar om de uitstoot van broeikasgassen voor de niet-ETS sectoren -dat zijn alle sectoren buiten de ETS-sectoren van energie-intensieve industrie vallen- met 35% te verminderen in vergelijking met 2005, met een beoogd aandeel van 17,5% hernieuwbare energie in het bruto totaalverbruik van energie. In september 2022 heeft de Belgische overheid het doel gesteld om tegen 2030 5,8 GW aan offshore windcapaciteit te halen. Daarnaast wil België tegen 2026 150 MW elektrolysecapaciteit uitbouwen voor de productie van groene waterstof.

We bouwen niet alleen aan de energie van de toekomst - we leggen de basis voor duurzame investeringen voor bedrijven, we helpen burgers vaardigheden ontwikkelen, we creëren jobs en beschermen én verbeteren het leven in en op zee.

We zijn het eerste bedrijf dat de transitie van fossiele brandstoffen naar groene energie heeft gemaakt en we zullen de eersten zijn om een netto-nuluitstoot te bereiken. Met die ervaring willen we bedrijven en overheden ondersteunen die de overstap naar duurzame energie willen maken.

Onze partners in België


België heeft unieke kennis en ervaring in de windindustrie. Ørsted maakt al vele jaren gebruik van die Belgische expertise bij het ontwikkelen van onze windparken wereldwijd. Samen met Belgische partners als Deme, Jan De Nul en G-tec hebben we een aantal van onze grootste windparken in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland gebouwd.

Wij zijn actief in de Benelux sinds 2015 en hebben kantoren in Oostende en Brussel. 

Duurzaamheid zit in ons DNA


Bij Ørsted streven we er elke dag naar om beter zorg te dragen voor onze planeet.

We liggen op schema om tegen 2025 zo goed als volledig CO2-neutraal te zijn in zowel onze energieopwekking als onze andere activiteiten. Onze volgende uitdaging is het CO2-arm maken van onze toeleveringsketen.

We zijn ’s werelds eerste energiebedrijf dat een wetenschappelijk onderbouwde netto-nul doelstelling heeft voor zijn hele toeleveringsketen.

Daarnaast willen we dat alle hernieuwbare energieprojecten die we starten vanaf 2030 – ten laatste – een netto positief effect hebben op biodiversiteit.

Als wereldwijde leider op het gebied van offshore wind bieden we baanbrekende hernieuwbare energie-oplossingen aan op diverse locaties ter wereld. Klimaatactie is dringend nodig en voor ons prioriteit nummer één. Samen kunnen we een wereld creëren die draait op groene energie.

Lees meer in ons duurzaamheidsrapport

Onze visie

Meer dan 80% van het wereldwijde energieverbruik komt nog steeds uit fossiele brandstoffen, wat de grootste oorzaak van de klimaatverandering is.


Dit moet veranderen.


Wij geloven dat het nu tijd is om actie te ondernemen zodat we aan een wereld kunnen bouwen die volledig draait op duurzame, groene energie. Hernieuwbare energie is de sleutel tot een schonere toekomst. Willen we de effecten van klimaatverandering verminderen, dan is het nu tijd voor actie.


Met de juiste partners zijn we zeker dat we dit ambitieuze doel kunnen bereiken.

Onze groene transitie


Sinds de oprichting van Ørsted in 2006, toen nog DONG Energy, hebben we een spectaculaire transformatie doorgemaakt.

Fossiele brandstoffen vormden toen de basis van ons energiebedrijf. Onze activiteiten omvatten de productie en winning van olie en gas in de Noordzee, en de productie van elektriciteit en warmte op basis van steenkool.

In 2008 hebben we onszelf de groene ambitie gesteld om binnen de 40 jaar 85% van onze elektriciteit en warmte uit hernieuwbare bronnen te produceren. In amper 10 jaar hebben we die ambitieuze doelstelling gehaald. Door af te stappen van fossiele brandstoffen en de kost van offshore windenergie te verlagen, zijn we overgestapt op een duurzaam bedrijfsmodel, zowel voor de planeet als onze onderneming. 

We zijn er trots op dat we de ervaring die we tijdens onze transformatie hebben opgedaan ten dienste kunnen stellen van bedrijven over de hele wereld bij hun eigen energietransitie.

Lees meer over onze groene transitie