Privacy beleid

1. Inleiding

Dit privacy beleid beschrijft hoe Ørsted uw persoonsgegevens verwerkt.

We verwijzen ook naar ons andere privacy beleid op onze websites (orsted.dk en orsted.com). Dit privacy beleid is van toepassing op onze zakelijke klanten, leveranciers, aandeelhouders en sollicitanten.

2. Gegevensbeheerder

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens staat vermeld onder de individuele verwerkingsactiviteiten in sectie 3.

De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijken staan hieronder vermeld:
Ørsted Services A/S
Bedrijfsregistratienummer: 27446485
Kraftværksvej 53
DK-7000 Fredericia

Tel. +45 99 55 11 11
info@orsted.com


3. Verwerkingsactiviteiten

In onderstaande tabel beschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. We raden u aan om uw nationale identificatienummer of gevoelige informatie niet te verzenden of ons te informeren wanneer u onze website en de functies ervan gebruikt.

 
Doel Categorieen Wettelijke basis voor verwerkin Wissen

Gebruik van onze digitale diensten:

Gegevensbeheerder: Ørsted Services A/S

Wij verwerken uw persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en producten wanneer u gebruik maakt van onze digitale diensten (website van apps).

Dit wordt gedaan voor de volgende doeleinden:

 • Levering van de door u aangevraagde digitale dienst.

 • Optimalisatie en ontwikkeling van de gebruikerservaring van onze website en de diensten die wij leveren.
 • Statistieken over hoe onze website wordt gebruikt en om de website te verbeteren.

Lees hier meer over in ons cookiebeleid.

We gebruiken ook verschillende cookies van derden en plug-ins voor sociale media om het voor u gemakkelijker te maken om inhoud van onze website te delen op Facebook, LinkedIn, enz. Voor dit soort verwerkingen zal Ørsted in sommige gevallen een gezamenlijke gegevensbeheerder zijn met de leverancier van de cookies van derden in kwestie. U kunt hier meer over lezen en een link naar het privacy beleid van de betreffende derde partijen vinden op de cookielijst, deze vindt u in ons cookiebeleid.

We verzamelen de gegevens uit de volgende bronnen:

 • Rechtstreeks van u wanneer u onze digitale diensten gebruikt


Wij verwerken de volgende gegevens over u:

Algemene persoonsgegevens:

 • Informatie over uw gedrag op onze digitale diensten (bijv. aantal bezoeken, informatie over hoe u toegang krijgt tot onze digitale diensten, inclusief IP-adres, gebruik van browsers en besturingssysteem, cookies, uw domeinen van herkomst en welke inhoud u leest).
 • Informatie over klikken op onze advertenties, ook als u dit doet vanaf de website van een andere organisatie of bedrijf.
 

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven op de volgende rechtsgrond:

 • AVG, artikel 6(1)(a) (toestemming).
 • AVG, Artikel 6(1)(f) (noodzakelijk om ons legitieme belang te behartigen bij het leveren van de door u gevraagde dienst, het verbeteren van de klantervaring, het ontwikkelen en verbeteren van onze digitale diensten (zowel in termen van functionaliteit als het systeem zelf) en het maken ervan mogelijk om inhoud op sociale media te delen.)
 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de genoemde doeleinden:

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens tot twee jaar vanaf de datum waarop wij uw bezoek op onze website hebben geregistreerd. De specifieke bewaartermijn is afhankelijk van de individuele cookie.

Lees hier meer over in ons cookiebeleid.

 

Klantcommunicatie:

Gegevensbeheerder: Ørsted Services A/S

Ørsted verwerkt uw persoonsgegevens om met u te communiceren en te reageren op uw verzoeken (bijvoorbeeld om u als belegger van dienst te zijn en u zo goed mogelijk van dienst te zijn).

We verzamelen de gegevens uit de volgende bronnen:

 • Rechtstreeks van jou
 

Wij verwerken de volgende gegevens over u:

Algemene persoonsgegevens:

 • Naam, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijf.
 

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven op de volgende rechtsgrond:

 • AVG, artikel 6(1)(f) (noodzakelijk om ons legitieme belang na te streven om op uw vraag te kunnen reageren en met u te kunnen communiceren).

 


Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de genoemde doeleinden:

 • We bewaren uw persoonlijke gegevens tot twee jaar vanaf de datum waarop u contact met ons opneemt 
 

Sociale media:

Gegevensbeheerder: Ørsted Services A/S

We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u onze pagina's op sociale media bezoekt, wanneer u ons, ons merk, enz. tagt, aanbeveelt of vermeldt, enz., op internet, inclusief sociale media, en anderszins wanneer u in deze context met ons communiceert.

We hebben profielen op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube en andere platforms.

Samen met Facebook en LinkedIn ('sociale media') is Ørsted Services A/S de gezamenlijke gegevensbeheerder voor het verzamelen van persoonlijke gegevens over u wanneer u de sociale-mediasites van ons bedrijf bezoekt. In de overeenkomst over gezamenlijke gegevensverantwoordelijkheid met Facebook lees je hier meer, en LinkedIn hier.

U kunt meer lezen over de specifieke gegevens die sociale media over u verwerken wanneer u onze bedrijfssite op sociale media bezoekt in het privacy beleid van de relevante derde partijen, waarnaar we een link hebben in de cookielijst die u vindt in ons cookiebeleid.

We gebruiken ook aanbieders van mediamonitoring om de berichtgeving over ons bedrijf op internet, inclusief op sociale media, te volgen.

We verzamelen gegevens uit de volgende bronnen:

 • Rechtstreeks van u wanneer u onze digitale diensten en de sociale-mediasites van ons bedrijf bezoekt of als u ons vragen stuurt via sociale media.
 • Sociale media

Wij verwerken de volgende gegevens over u:

Algemene persoonsgegevens:

 • Naam, profielfoto, gebruikersnaam, IP-adres.
 • De gegevens die u via social media instellingen ter beschikking heeft gesteld, evenals uw reacties op onze social media posts en uw delen hiervan.
 • Daarnaast verwerkt Ørsted de gegevens over jou die je naar Ørsted stuurt, bijvoorbeeld in verband met een directe vraag van jou aan ons op social media. Dit is meestal uw naam en de vraag die u ons stelt.

De persoonsgegevens die Ørsted ontvangt wanneer u met ons communiceert op sociale media.

 

 
 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven op de volgende rechtsgrond:

 • AVG, Artikel 6(1)(f) (noodzakelijk om onze
  legitiem belang bij marketing en om kennis te verkrijgen over gebruikers van de sociale-mediasites van Ørsted, evenals om te communiceren met gebruikers van de sociale-mediasites van Ørsted.
 

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan deze doeleinden te voldoen:

 • Het wissen van de persoonlijke gegevens die we ontvangen wanneer u met ons communiceert op sociale media, is afhankelijk van de inhoud van de communicatie, in overeenstemming met de andere bewaartermijnen die in dit privacy beleid worden vermeld.
 • We wissen vragen die we ontvangen in onze sociale-media-inbox uiterlijk na een jaar, tenzij Ørsted een legitiem belang heeft om de aanvraag voor een langere periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn lopende zaken of als de verwerking van een reactie nog niet is afgerond.
 • Opmerkingen en soortgelijke openbare reacties op onze profielen en berichten worden meestal niet verwijderd, tenzij u besluit deze zelf te verwijderen, of in het geval dat de toon denigrerend of beledigend is.
  • Gegevens op sociale media, zoals Facebook en Instagram, worden door de sociale mediabedrijven opgeslagen volgens de specificaties in hun eigen privacy beleid.

 4. Verplichte informatie

De informatie gemarkeerd met een asterisk (*) is verplicht. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij niet:

De foto's, video's en opnames van u correct identificeren en verwijderen in overeenstemming met ons bewaarbeleid; en
De vergoeding betalen conform de licentieovereenkomst

5. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Afhankelijk van de omstandigheden kan Ørsted uw gegevens delen met:

 • Leveranciers, waaronder IT-leveranciers, ondersteuning, leveranciers van goederen en financiële instellingen waarmee we samenwerken om Ørsted te helpen
 • Ørsted Groepsentiteiten – bekijk hier een lijst
 • Overheidsinstanties
 • Zakenpartners
 • Spelers in de energiesector (distributiebedrijven, Energinet.dk, overheden en energieleveranciers)

6. Doorgifte naar derde landen

In bepaalde situaties zullen we persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU/EER. Dergelijke doorgiften naar derde landen zullen op de volgende rechtsgrondslag plaatsvinden:

 • De landen zijn door de Commissie van de Europese Unie geacht een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te hebben (zogenaamde veilige derde landen).
 • Als de landen door de Commissie van de Europese Unie niet worden geacht een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te hebben: Ørsted zal passende waarborgen bieden voor de doorgifte door middel van modelcontractbepalingen, zoals gepubliceerd door de Commissie van de Europese Unie, voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. U kunt een kopie van dit contract verkrijgen door contact met ons op te nemen via info@orsted.com.


7. Uw rechten

Wanneer wij uw gegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

 • U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • U heeft in het bijzonder een onvoorwaardelijk recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor gebruik voor direct marketingdoeleinden.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Uw intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking van uw toestemming.
 • U heeft het recht om de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat (dataportabiliteit).
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in Denemarken: het Deense agentschap voor gegevensbescherming)

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, zie paragraaf 8. Deze rechten kunnen onderhevig zijn aan voorwaarden of beperkingen. Zo kan het zijn dat u in het betreffende geval geen recht heeft op gegevensoverdraagbaarheid. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden in verband met de verwerkingsactiviteiten.

Indien u heeft verzocht om informatie van Ørsted, zoals nieuwsbrieven, en u wenst deze niet meer te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven via de e-mail die u ontvangt of door ons te bellen.


8. Neem contact op met Ørsted over de verwerking van persoonsgegevens

Als u contact wilt opnemen met Ørsted over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, schrijf dan naar info@orsted.com of bel ons op +45 99 55 11 11.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u altijd een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

In Denemarken is de toezichthouder het Deense agentschap voor gegevensbescherming.

Tel.: +45 33 19 32 00
E-Mail adres: info@orsted.com 
Website: datatilsynet.dk  


9. Wijzigingen in ons privacy beleid

Dit privacy beleid vervangt alle eerdere versies. Het zal nodig zijn om dit beleid voortdurend bij te werken en aan te passen, en we behouden ons dus het recht voor om het bij te werken en te wijzigen. In het geval van een belangrijke wijziging zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via orsted.be of een e-mail sturen als wij dit nodig achten.
 
Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt: Oktober 2022.