Onze oplossingen voor hernieuwbare energie

Klimaatverandering aanpakken met groene energie


Bij Ørsted pakken we de klimaatverandering aan door het wereldwijde energiesysteem te transformeren. Onze oplossingen voor hernieuwbare energie variëren van windenergie, zonne-energie en opslagoplossingen tot grootschalige stroomafnameovereenkomsten en geavanceerde hernieuwbare waterstofoplossingen.


Door de eerste en grootste offshore windparken ter wereld te bouwen, hebben we onszelf op de kaart gezet als wereldmarktleider. Daarnaast breiden we onze onshore activiteiten uit in Europa en Noord-Amerika. In totaal wekken we in Europa, Noord-Amerika en Azië genoeg windenergie op om meer dan 16 miljoen mensen van stroom te voorzien.

We hebben onlangs ook onze activiteiten uitgebreid naar zonne-energie en energieopslag, en werken steeds meer samen om hernieuwbare waterstof en duurzame brandstoffen commercieel haalbaar te maken.

Offshore wind

In 1991 zijn we als eerste met een offshore windpark begonnen en bouwen we ook de grootste ter wereld. Vandaag zijn we de wereldmarktleider in offshore windenergie.

Voordelen van hernieuwbare energie


Hernieuwbare energie is afkomstig van natuurlijke bronnen die ofwel onbeperkt beschikbaar zijn ofwel sneller worden aangevuld dan ze worden verbruikt. Hernieuwbare energie levert enorme voordelen op voor het klimaat, de volksgezondheid en de wereldeconomie.

 • Hernieuwbare energie helpt klimaatverandering aan te pakken
  De wereldwijde transitie naar hernieuwbare energie is de beste manier voor wereldeconomieën om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te behalen en de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 °C te houden. Dat komt omdat hernieuwbare energie aanzienlijk minder broeikasgassen zoals koolstofdioxide uitstoot. Volgens een rapport van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (International Renewable Energy Agency, IRENA) zal tegen 2050 meer dan 90% van de wereldwijde oplossingen voor een koolstofvrije economie gebruik maken van hernieuwbare energie.
 • Hernieuwbare energie is onbeperkt beschikbaar
  Hernieuwbare energie is… hernieuwbaar. Dit betekent dat het een bron is die nooit uitgeput raakt. De zon zal altijd schijnen en de wind zal altijd waaien. Hoewel sommige hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon, een variabele capaciteit hebben, kunnen we de elektriciteitsvoorziening met nieuwe technologieën in evenwicht brengen en een flexibeler en betrouwbaarder netwerksysteem creëren.
 • Hernieuwbare energie zorgt voor werkgelegenheid
  Bedrijven over de hele wereld beseffen dat duurzame ontwikkeling de sleutel is tot succes. Dit heeft geleid tot een groeiend aantal goedbetaalde, hoogopgeleide jobs in de sector van hernieuwbare energie, van productie en bouw tot exploitatie en meer. In een IRENA-rapport wordt voorspeld dat de sector van hernieuwbare energie tegen 2050 meer dan 40 miljoen nieuwe jobs kan opleveren.
 • Hernieuwbare energie versterkt mensen en de economie
  Hernieuwbare energie speelt een belangrijke rol voor de plaatselijke bevolking en economie. Kijk bijvoorbeeld hoe offshore windenergie het stadje Grimsby in het Verenigd Koninkrijk nieuwe kansen en nieuwe hoop bracht na jaren van postindustriële achteruitgang.
 • Hernieuwbare energie is goedkoper dan fossiele brandstoffen
  Het kantelpunt is eindelijk bereikt: in twee derde van de wereld is stroom uit hernieuwbare energiebronnen nu goedkoper dan stroom uit fossiele brandstoffen. Door voortdurende technologische vooruitgang en schaalvergroting zijn de kosten van de opwekking van hernieuwbare energie gedaald ten opzichte van die van elektriciteit uit fossiele brandstoffen. Dit is uitstekend nieuws voor energieconsumenten, en nog beter nieuws voor onze planeet.
 • Hernieuwbare energie is beter voor de gezondheid
  Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid in de 21ste eeuw en heeft volgens onderzoek in 2018 geleid tot 8,7 miljoen doden wereldwijd. De verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaakt broeikasgassen en schadelijke deeltjes die onze lucht vervuilen en ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken zoals astma, bronchitis en kanker. Hernieuwbare energiebronnen daarentegen produceren weinig tot geen luchtvervuiling.
 • Hernieuwbare energie kan de toegang tot energie vereenvoudigen in ontwikkelingslanden
  Wist u dat de toegang tot energie heel ongelijk is? Volgens cijfers van IRENA hebben meer dan een miljard mensen geen toegang tot elektriciteit en nog eens een miljard mensen hebben een onbetrouwbare energievoorziening. Voor ontwikkelingslanden heeft hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, het potentieel om gedecentraliseerde oplossingen te bieden die de toegang tot energie en de betrouwbaarheid ervan verbeteren en tegelijkertijd lokale werkgelegenheid creëren.
 • Hernieuwbare technologieën kunnen de continuïteit van energievoorziening verbeteren
  De continuïteit van energievoorziening, door het Internationaal Energieagentschap gedefinieerd als “de ononderbroken beschikbaarheid van energiebronnen tegen een betaalbare prijs”, wordt beïnvloed door een groot aantal factoren: van politieke instabiliteit tot manipulatie van de energievoorziening, alsook ongevallen en natuurrampen. Voor landen die momenteel afhankelijk zijn van ingevoerde fossiele energie, waarvan de prijs kan schommelen, kan hernieuwbare energie een duurzamer en veiliger model van elektriciteitsvoorziening bevorderen.

Onze oplossingen voor hernieuwbare energie

Onze oplossingen voor hernieuwbare energie voorzien miljoenen huizen en bedrijven in Europa, Noord-Amerika en Azië van stroom door de kracht van wind en zon.