Lokale impact


De drijvende kracht voor een juiste, lokale en ondersteunende energietransitie.


Groene energie moet er zijn voor iedereen. Willen we een wereld bouwen die volledig op groene energie draait, moeten we hernieuwbare bronnen aanboren zodat iedereen er de vruchten van kan plukken.

Klimaatactie is tot op vandaag vooral gericht op het verlagen van de CO2-uitstoot en het ontwikkelen van nieuwe, groene technologieën. Maar klimaatactie gaat over meer, het gaat over mensen. Over mensen de instrumenten geven om mee te bouwen aan een groenere toekomst, en over lokale gemeenschappen veerkrachtiger te maken.

Tegen 2030 zal de energiesector veel meer werknemers nodig hebben, zullen toeleveringsketens de hele wereld moeten omspannen en zal hernieuwbare energie-infrastructuur deel uitmaken van veel lokale gemeenschappen. We zullen de mens centraal moeten stellen in het verder uitbouwen van hernieuwbare energie. Dit is belangrijk om te verzekeren dat we mensen vinden met de juiste, essentiële vaardigheden. Het maakt het ook mogelijk de energietransformatie samen met de hele waardeketen te kunnen versnellen en de vruchten te kunnen plukken die nodig zijn om aan sterkere, veerkrachtigere gemeenschappen te bouwen. Als we het goed doen, kan het verder ontwikkelen van hernieuwbare energie een positieve kracht zijn. Een kracht waarmee we onze samenleving fundamenteel kunnen veranderen.

We begrijpen de impact van de verandering op mensen


We hebben al duurzaamheidsprogramma's om de mensen met wie we werken te beschermen: onze veiligheidsnormen zijn hoog en blijven een topprioriteit voor ons, we geven geen duimbreed toe wanneer het gaat over de gezondheid en het welzijn van onze werknemers, en dankzij het nauwgezet onderzoek van ons Responsible Business Partner-team kunnen we ervoor zorgen dat de mensenrechten in onze toeleveringsketen worden gerespecteerd.

Willen we al onze ambities waarmaken, moeten we verder gaan. Dit jaar hebben onze raad van bestuur en het uitvoerend comité beslist om met een nog verder doorgedreven aanpak onze groene energieactiva te bouwen zodat mensen er in de hele waardeketen de vruchten van kunnen plukken. We hebben zes sociale duurzaamheidsdomeinen geïdentificeerd en de komende twee jaar zullen we voor elke prioriteit een programma uitbouwen met concrete doelstellingen om ervoor te zorgen dat we de impact creëren die we voor ogen hebben.

Onze duurzaamheidsprioriteiten zijn:

  1. Florerende gemeenschappen
  2. Opleidingen voor de groene transitie
  3. Management en integratie van mensenrechten
  4. Verantwoorde aankoop van mineralen en metalen
  5. Een diverse en inclusieve hernieuwbare energiesector
  6. Veilige en betere werkomgeving

Lees meer over deze doelstellingen in ons duurzaamheidsrapport

Het menselijk gelaat van de groene transitie

Samen met de gerenommeerde Universiteit van Californië, ontwikkelen we een industrieel kader dat bedrijven helpt een blijvende en positieve impact op de hele samenleving te hebben met hun hernieuwbare energieprojecten.

Lokale verhalen


Ørsted helpt de wereldwijde transitie naar groene energie te versnellen, waardoor we koploper zijn op gebied van klimaatactie. Onze projecten voor hernieuwbare energie in Europa, Noord-Amerika en Azië helpen landen en bedrijven klimaatdoelstellingen te realiseren die ze moeten doorvoeren om de temperatuurstijging onder 1,5 °C te houden.

Maar onze projecten gaan verder – van het doen floreren van gemeenschappen en economische groei tot de ontwikkeling van toeleveringsketens en het creëren van lokale banen. Onze oplossingen voor hernieuwbare energie helpen kansen te creëren die de gemeenschappen waarin we werken ten goede komen.

Bekijk een selectie van verhalen van mensen die klimaatverandering en de energietransitie beleven.

We maken de wereldwijde transitie naar groene energie mogelijk

Ørsted is een bedrijf voor duurzame energie dat bouwt aan een wereld die volledig draait op duurzame energie.