Ørsted presenteert aanbevelingen voor groener België

België kan uitgroeien tot Europese koploper in offshore windenergie
Op een moment dat de roep om duurzame energie steeds luider klinkt, komt Ørsted, de wereldleider in offshore windenergie, met aanbevelingen om de toekomst van het Belgische energielandschap te helpen transformeren. Om investeerders zekerheid te bieden en Belgische consumenten te voorzien van betaalbare en hernieuwbare stroom, zijn een stabiel regelgevend kader en beleidsverbintenissen op de lange termijn essentieel. In onze nota doen we een reeks voorstellen die de klimaatdoelstellingen binnen bereik brengen én de energiekosten voor Belgische gezinnen en bedrijven verlagen.

Centraal in onze nota staat de door de Belgische overheid geplande uitbreiding van de Prinses Elisabethzone (PEZ), een gebied in de Noordzee dat het kloppende hart van de Belgische groene revolutie moet worden. Met een geplande capaciteit van maar liefst 3,5 GW aan windenergie, heeft de PEZ het potentieel om een substantieel deel van de energiebehoefte van België te dekken met schone, hernieuwbare elektriciteit. 

De sleutels tot succes: langere bouwperiode en robuuste infrastructuur op land

Die uitbreiding komt met een grote kost, waarvan we overtuigd zijn dat die naar beneden kan. Op één cruciale voorwaarde: dat de offshore bouwperiode van vier naar vijf jaar verlengd wordt. "Deze ogenschijnlijk kleine aanpassing kan een wereld van verschil maken," legt Ruben Dijkstra uit, Managing Director van Ørsted Benelux. "Door bouwbedrijven meer flexibiliteit te geven, kunnen we de kosten aanzienlijk drukken en tegelijkertijd de kwaliteit en efficiëntie van onze windparken verhogen."

De tweede voorwaarde om de Belgische klimaatdoelstellingen te halen en de energiefactuur te verlagen, is een robuuste energie-infrastructuur aan land te hebben. De snelle realisatie van de verbindingen van zee naar land, Ventilus in Vlaanderen en Boucle-du-Hainaut in Wallonië, zijn niet minder dan essentieel om de windenergie van de Noordzee efficiënt naar Belgische huishoudens en bedrijven te transporteren.

Kruispunt naar duurzame energie

"We staan op een kruispunt," benadrukt Dijkstra. "Met dit plan kan België van voortrekker in de offshore windenergie uitgroeien tot een Europese koploper. Dit betekent niet alleen een grote stap voorwaarts in onze strijd tegen klimaatverandering, maar opent ook deuren naar nieuwe economische kansen en werkgelegenheid in de groene energiesector."

Ørsted roept nu alle belanghebbenden op - van beleidsmakers en industriële partners tot het grote publiek – om kennis te nemen van onze oproep en de dialoog aan te gaan over deze cruciale energietransitie. 

Wilt u meer weten over hoe Ørsted's visie uw toekomst en die van België kan vormgeven? Lees de volledige nota op en ontdek hoe we samen koers kunnen zetten naar een duurzamer en welvarender België.