De cruciale hybride schakel: Elia Group en Ørsted stellen een plan van aanpak voor om de nationale offshore windparken in Europa te verbinden

Tijdens de WindEurope conferentie in Bilbao hebben Elia Group en Ørsted een gezamenlijke paper voorgesteld die Europa moet helpen om de barrières te overwinnen bij de ontwikkeling van zogenaamde ‘hybride projecten’, waarbij twee of meer landen met elkaar verbonden worden via hun offshore windparken.
De lancering gebeurde in aanwezigheid van Tinne Van der Straeten, de Belgische minister van Energie, Lars Aagaard, de Deense minister van Klimaat, Energie en Nutsbedrijven, en Ditte Juul Jørgensen, directeur-generaal voor Energie bij de Europese Commissie. Het visiedocument stelt nieuwe benaderingen voor offshore ontwikkeling voor, zoals een regionale planning op niveau van de zeebekkens - bijvoorbeeld de Noordzee of de Oostzee - en de oprichting van Offshore Investeringsbanken voor de zeebekkens van Europa. Elia Group en Ørsted willen Europa helpen het volledige hernieuwbare potentieel van zijn zeeën te benutten en de groene elektriciteit die geproduceerd wordt effectiever onder zijn landen te verdelen.

Hybride offshore-projecten zijn een cruciaal onderdeel van de groene transitie van Europa. Dit bevestigen ENTSO-E studies  die tonen dat tot 80 GW aan offshore windcapaciteit aangesloten kan worden op twee of meer markten tegen 2050. Tot op heden is echter slechts één dergelijk project gerealiseerd (de Kriegers Flak – Combined Grid Solution die Denemarken met Duitsland verbindt). Dit komt voornamelijk door het regelgevend kader dat momenteel van kracht is, dat traditioneel de ontwikkeling van ofwel generatoren ofwel interconnectoren heeft ondersteund, in plaats van activa te stimuleren die beide omvatten – wat bij hybride projecten wel het geval is. Bovendien neigen individuele nationale belangen in de bestaande strategieën te primeren, waardoor grensoverschrijdende en regionale oplossingen naar de achtergrond worden geschoven.

Aangezien puur nationale oplossingen niet voldoende zullen zijn voor een succesvolle energietransitie, is het doel van dit plan van Elia Group en Ørsted de status quo te doorbreken. Het potentieel voor offshore wind is namelijk niet gelijkmatig verdeeld over Europa. Sommige landen hebben een tekort aan hernieuwbare energiebronnen - zoals België en Duitsland - terwijl anderen, zoals Denemarken, meer hernieuwbare energie hebben dan ze in eigen land kunnen gebruiken. Hybride interconnectoren zullen Europa daarom helpen om het volledige hernieuwbare potentieel van zijn zeeën te benutten terwijl de groene elektriciteit die geproduceerd wordt effectiever onder verschillende landen wordt verdeeld.

"Het besef in Europa groeit dat het zeer grote uitdaging wordt om de doelen te bereiken die we als samenleving hebben gesteld. Creatieve oplossingen zoals de onze zijn nodig om de unieke uitdagingen van de energietransitie op een kostenefficiënte manier aan te pakken. Wanneer we geen tijd meer te verliezen hebben, heb je iedereen rond de tafel nodig." 

Olivia Breese, CEO van Ørsted Europa

Vier oplossingen om de ontwikkeling van offshore wind te stimuleren 

‘Making hybrids happen’, het plan van aanpak van Elia en Ørsted, stelt vier oplossingen voor om de ontwikkeling van offshore wind in onze zeeën te stimuleren, het richt zich in het bijzonder op hybride offshore interconnectoren.

De eerste oplossing is een (1) regionale planning op zeebekkenniveau om de projecten te kunnen kiezen die het grootste potentieel hebben wat betreft sociaaleconomische welvaart en het bereiken van een netto nuluitstoot.

Deze regionale planning op individueel zeebekkenniveau moet bijgestaan worden door regionale (2) offshore investeringsbanken die de bestaande financieringsstromen voor elk zeebekkengebied op een efficiëntere manier toewijzen om de impact te maximaliseren, met mogelijke deelname van private investeerders.

Om ervoor te zorgen dat de financiële risico's en voordelen van hybride projecten op een eerlijke manier worden toegewezen, is een (3) herziening van het kader voor hybride interconnectoren nodig, met specifieke aandacht voor de eerlijke verdeling van risico's en voordelen onder transmissiesysteembeheerders, windparkontwikkelaars en de samenleving in het algemeen. Twee alternatieve benaderingen worden voorgesteld in het plan van aanpak: ten eerste capaciteitsgebaseerde dubbelzijdige Contracts for Difference (CfD); en ten tweede een 'Commercieel +' benadering gericht op het mogelijk maken van stroomaankoopovereenkomsten voor offshore windparken die verbonden zijn met twee of meer markten.

Ten slotte moeten landen en de EU (4) de ontwikkeling van meer hybride projecten aanmoedigen waaruit we kunnen leren om het gebruik van hybride oplossingen op grotere schaal uit te breiden. We moeten zo snel mogelijk tastbare projecten starten, zodat we de leertrajecten – commercieel, technisch en regelgevend – kunnen versnellen en meer en betere projecten sneller kunnen opleveren.

"We lanceren ons visiedocument op een cruciaal moment. De klimaatagenda wordt steeds meer een investeringsagenda zodat Europa minder afhankelijk van fossiele brandstoffen kan zijn en zijn industrie kan behouden. We staan voor Europese verkiezingen, nieuwe wetgevende initiatieven zullen de Green Deal verder uitvoeren. Onze voorstellen zijn bedoeld om nieuwe manieren van denken en discussies tussen alle belanghebbenden aan te moedigen, zodat we Europa kunnen helpen om het volledige hernieuwbare potentieel van zijn zeeën te benutten en de groene elektriciteit effectiever onder zijn landen te verdelen.” 

Catherine Vandenborre, interim CEO van Elia Group

Making Hybrids Happen