Eerste Ørsted offshore wind innovatie dag in België een succes

Als wereldleider op het gebied van offshore wind heeft Ørsted de ambitie om tegen 2030 30 GW aan offshore geïnstalleerde capaciteit te bereiken. Maar we kunnen dat niet alleen…

Het opschalen van hernieuwbare energie in het vereiste tempo kan belangrijke lokale milieueffecten hebben. We moeten daarom manieren vinden om hernieuwbare energie te bouwen in evenwicht met de natuur. Wij gaan het engagement aan om bij elk hernieuwbare-energieproject dat we vanaf 2030 laten uitvoeren, een netto positieve impact op de biodiversiteit te hebben.

Ook in onze toeleveringsketen staat duurzaamheid centraal. We streven ernaar om tegen 2040 in onze hele waardeketen CO2-neutraal te zijn en verwachten van al onze leveranciers dat ze tegen 2025 voor 100% hernieuwbare elektriciteit gebruiken.

Om deze ambities waar te maken, moeten we samenwerken met alle belanghebbenden: overheden, lokale besturen, netbeheerders, industriële afnemers, en natuurlijk onze leveranciers... Onze leveranciers leveren namelijk de geheime ingrediënten aan: de technologieën en innovaties die wij nodig hebben om duurzame oplossingen op grote schaal uit te rollen.

Als pionier op het gebied van offshore wind heeft België een levendig ecosysteem van technologiebedrijven. Ørsted rekent al op heel veel expertise vanuit de Belgische toeleveringsketen. Het is dan ook geen toeval dat de eerste missie van Les Alizés, het installatieschip van de nieuwste generatie van Jan De Nul, het transporteren en installeren is van monopile funderingen en een offshore onderstation bij de Gode Wind 3 en Borkum Riffgrund 3 offshore windmolenparken van Ørsted in Duitsland.

Om de Belgische toeleveringsketen nog beter te leren kennen en de laatste innovaties te ontdekken, organiseerde Ørsted op 23 mei een innovatiedag voor offshore windenergie, in samenwerking met de Agoria Energy Technology Club, De Blauwe Cluster en North Sea Port. Meer dan 40 Belgische bedrijven woonden het evenement bij en 9 ondernemingen werden geselecteerd om hun innovaties te presenteren op het vlak van onder meer 'Biodiversiteit en Circulariteit' en 'Ontwerp en exploitatie van offshore windparken'. Het was een geweldige opportuniteit voor deze bedrijven om Ørsted te leren kennen en onze experts te ontmoeten. Het is spannend om te zien dat er al verschillende opvolgingsmomenten werden gepland.

Bekijk de samenvattende video en doe met ons mee om een wereld te ontwikkelen die volledig op groene energie draait.