Belgisch federaal parlement bezoekt energiecentrale Avedøre van Ørsted in Kopenhagen

Op 7 februari verwelkomde Ørsted een delegatie van Belgische federale parlementsleden van de commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat voor een bezoek aan de energiecentrale van Avedøre in Denemarken. De Belgische parlementsleden waren er getuige van de eerste fasen van het project Green Fuels For Denmark, een gezamenlijk initiatief van Ørsted en verschillende partners dat door Denemarken wordt gefinancierd in het kader van het IPCEI-programma van de EU (belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang). Met het project willen de initiatiefnemers de Deense transportsector radicaal veranderen. 

Green Fuels for Denmark zal hernieuwbare waterstof produceren om vrachtwagens van stroom te voorzien en voldoende e-methanol te produceren om een zeeschip of meerdere veerboten van stroom te voorzien. De productie van hernieuwbare brandstoffen zal bijdragen tot het verminderen van CO₂-uitstoot en Denemarken helpen bij het bereiken van de doelstelling om tegen 2050 CO₂-neutraal te zijn. Het project Green Fuels For Denmark heeft als doel een hoeveelheid e-kerosine te produceren die overeenstemt met 30% van het verbruik op de luchthaven van Kopenhagen in pre-coronatijden. Dit is, veel meer dan de brandstof die nodig is voor de Deense binnenlandse luchtvaart. Dergelijke projecten kunnen dus een enorme impact hebben op het verkleinen van de CO₂-voetafdruk van de transportsector. 

Het bezoek degaf de Belgische parlementsleden inkijk in het Deense decarbonisatie-verhaal en gaf de gelegenheid om daaruit lessen te trekken voor België, dat als doel heeft om tegen 2026 150 MW elektrolysecapaciteit uit te bouwen voor de productie van groene waterstof en uiterlijk tegen 2030 de 5,8 GW offshore windenergie te realiseren met de Prinses Elisabethzone.